Squirrel

Bij dit project kreeg ik de opdracht tekst en beeld te combineren als één geheel.

Ik ontwierp twee verschillende logo’s waarbij enerzijds tekst geïntegreerd werd in het beeld en anderzijds beeld werd toegevoegd in de tekst. Studie opdracht (European Lettering Instituut).